Rezultate cautare dupa: Oradea

Casa P+M 104mp + teren intravilan 656mp, Paulesti, jud. Satu Mare

Casa P+M in suprafata construita la sol de 104 mp + teren intravilan in suprafata de 656 mp.

 

 

Dosar executional nr. 486/2016 Dosar instanta de executare: 7513/296/2016

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA NR. 11/486/17.05.2018

Subsemnatul NEAGOS DOREL, executor judecatoresc in cadrul Camerei Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Oradea, numit prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 1094/C/2012,

In temeiul cererii de executare silita nr. 97/10.08.2016 promovata de catre creditoarea BANCA COMERCIALA ROMANA, cu sediul in Bucuresti, Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, privind executarea silita imobiliara a debitorilor GATA Cornel, cu domiciliul in Satu Mare – 440234, Str. Postavaru nr. 6, bl. 15, ap. 22, Judetul Satu Mare si GATA Alina – Ana, cu domiciliul in Lechinta – 447072, nr. 48, Judetul Satu Mare, in temeiul titlului executoriu constand in Contract de credit nr 2008188933/26.05.2008 modificat prin actul aditional ulterior, Contract de ipoteca nr. 2008188933/B/26.05.2008 autentificat sub nr. 2590/26.05.2008 la BNP Petruca Ecaterina precum si Incheierea de stabilire a cheltuielilor de executare nr. 2/486/29.09.2016 .

Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostinta generala ca la data de 05.06.2018, ora 15:00 la sediul Biroului Executorului Judecatoresc Neagos Dorel din Oradea, str. Republicii, nr. 12, et. 2, ap. 11, jud. Bihor, va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in PAULESTI, Jud. Satu Mare, imobil inscris in C.F. nr. 100657 Paulesti, nr. CF vechi 837, NR TOP 223/2G, 223/3G, nr. cadastral 100657 (teren). 100657-C1 (casa), compus din teren intravilan in suprafata de 656 mp si casa de locuit im regim P+M in suprafata construita la sol de 104 mp, proprietatea Gata Cornel, Gata Alina Ana.

Pretul de incepere al licitatiei este de 195.655 Lei, (reprezentand 75% din pretul de pornire al primei licitatii conform prevederilor art. 846 alin. 8 C. proc. Civ.; imobilul fiind evaluat la pretul de 260.873 lei).

Daca nu se obtine pretul de incepere a licitatiei si exista cel putin doi licitatori, la acelasi termen bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit, dar nu mai putin de 30% din pretul de pornire a primei licitatii. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de la care incepe licitatia.

Somam pe toti cei care pretind un drept asupra imobilului urmarit sa faca cunoscute pretentiile lor executorului inainte de data stabilita pentru vanzare sub sanctiunea prevazuta de lege.

Persoanele care doresc sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la data, ora si locul tinerii licitatiei si pana la acest termen sa prezinte executorului oferte de cumparare anexand la oferta dovada de consemnare a unei cautiuni reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei, la dispozitia Biroului executorului judecatoresc Neagos Dorel, CF 29979536, in contul de consemnari IBAN nr. RO93 BREL 0002 0006 6919 0101 deschis la Libra Internet Bank SA Suc. Oradea.

Publicatia s-a afisat azi, 17.05.2018, la sediul BEJ Neagos Dorel, acesta fiind si locul licitatiei, urmand a se afisa la adresa imobilului, la Primaria Paulesti si Judecatoria Satu Mare, precum si in registrul electronic de publicitate al UNEJ, conform art. 839 coroborat cu art 846 Cod pr. Civ

 

Casa 3 camere, 130mp + teren intravilan 3.200mp, Buduslau, jud. Bihor

Casa 3 camere si dependinte in suprafata construita si desfasurata de 130 mp, curti si teren in suprafata de 3.200 mp.

 

 

Dosar executional nr. 714/2014 Dosar instanta de executare: 2659/255/2014

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA NR. 27/714/30.04.2018

Subsemnatul NEAGOS DOREL, executor judecatoresc in cadrul Camerei Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Oradea, numit prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 1094/C/2012,

In temeiul cererii de executare silita nr. 161/22.09.2014 promovata de catre creditoarea BANCA COMERCIALA ROMANA, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, privind executarea silita imobiliara a debitorului DOMBI Istvan Erno, cu domiciliul in Buduslau – 417105, nr. 5, Judetul Bihor in temeiul titlului executoriu constand in Contract de credit bancar nr. 2008463020 din data de 11.07.2008 si Contract de ipoteca nr. 2008463020 din data de 15.07.2008 autentificat sub nr. 1051/15.07.2008 la BNP Lucian Floarea precum si Incheierea de stabilire a cheltuielilor de executare nr. 2/714/17.10.2014.

Vazand si cererea nr. 714/20.01.2017, de continuare a executarii silite formulata de EOS CREDIT FUNDING DAC, inregistrata la ORC Irlanda sub nr 586844 avand sediul social in str. Lower Baggot, nr 118, et 1, Dublin 2, Irlanda, prin reprezentant conventional in Romania conform OUG 52/2016 de EOS NEXT SERVICES, cu sediul in Bucuresti, bdul. Dimitrie Pompei, nr 10, Conect Business Park, Cladirea C3, cam 4, et 7, sector 2, inregistrata la ORC sub nr J40/13575/2014, CUI RO 33825527,prin avocat Doina Cobzaru, in baza contractului de cesiune de creante incheiat in 07.09.2016,autentificat sub nr. 3376/16.12.2016 la SPA CONFIDES prin notar public Doru Crin Trifoi, intre BCR SA-cedent si EOS CREDIT FUNDING BL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY – cesionar, in urma caruia EOS CREDIT FUNDING BL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY dobandeste calitatea de creditor in prezentul dosar executional.

Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostinta generala ca la data de 24.05.2018, ora 11:45 la sediul Biroului Executorului Judecatoresc Neagos Dorel din Oradea, str. Republicii, nr. 12, et. 2, ap. 11, jud. Bihor, va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Buduslau – 417105, nr. 5, Judetul Bihor, imobil inscris in C.F. nr. 50311 Buduslau, nr. CF vechi 1368, nr. cadastral 409/1-C1, nr. top. 409/1, 409/2, compus din casa cu 3 camere si dependinte in suprafata construita si desfasurata de 130 mp, curti si teren in suprafata de 3200 mp, proprietatea Dombi Istvan Erno.

Pretul de incepere al licitatiei este de 72.794 Lei, (reprezentand 75% din pretul de pornire al primei licitatii conform prevederilor art. 845 alin. 8 C. proc. Civ.; imobilul fiind evaluat la pretul de 97.059 lei).

Daca nu se obtine pretul de incepere a licitatiei si exista cel putin doi licitatori, la acelasi termen bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit, dar nu mai putin de 30% din pretul de pornire a primei licitatii. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de la care incepe licitatia.

Somam pe toti cei care pretind un drept asupra imobilului urmarit sa faca cunoscute pretentiile lor executorului inainte de data stabilita pentru vanzare sub sanctiunea prevazuta de lege.

Persoanele care doresc sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la data, ora si locul tinerii licitatiei si pana la acest termen sa prezinte executorului oferte de cumparare anexand la oferta dovada de consemnare a unei cautiuni reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei, la dispozitia Biroului executorului judecatoresc Neagos Dorel, CF 29979536, in contul de consemnari IBAN nr. RO93 BREL 0002 0006 6919 0101 deschis la Libra Internet Bank SA Suc. Oradea.

Publicatia s-a afisat azi, 30.04.2018, la sediul BEJ Neagos Dorel, acesta fiind si locul licitatiei, urmand a se afisa la adresa imobilului, la Primaria Buduslau si Judecatoria Marghita, si a se publica intr-un ziar, precum si in registrul electronic de publicitate al UNEJ, conform art. 838 Cod pr. Civ.