Preț pornire: 341.914,50 Lei (aprox. 70.208,00 €) -25%


Descriere imobil:

Teren în suprafaţă totală de 902,50 mp (conform măsurătorilor cadastrale), cu destinaţia intravilan, categoria de folosinţă curţi-construcţii (conform vecinătăţilor), şi construcţia edificată pe acesta reprezentând locuinţă unifamilială în suprafaţă construită la sol de 100 mp (conform măsurătorilor prin satelit), o suprafaţă de 121,19 mp conform extrasului de carte funciară pentru autentificare, şi cu o suprafaţă construită desfăşurată de cca 200 mp, cu regim de înălţime S+P+1E, compusă din:
– subsol – garaj în suprafaţă de 39,49 mp, casa scării în suprafaţă de 5,73 mp, cameră în suprafaţă de 11,16 mp, sas în suprafaţă de 4,62 mp, cameră în suprafaţă de 14,76 mp, cămară în suprafaţă de 6,66 mp, cu o suprafaţă utilă totală de 82,42 mp;
– parter – cameră în suprafaţă de 36,62 mp, bucătărie în suprafaţă de 3,80 mp, cameră în suprafaţă de 11,94 mp, cămară în suprafaţă de 2,40 mp, vestibul în suprafaţă de 4,54 mp, casa scării în suprafaţă de 6,50 mp, terasă în suprafaţă de 27,12 mp, cu o suprafaţă utilă totală de 92,92 mp;
– etaj 1 – cameră în suprafaţă de 36,62 mp, cameră în suprafaţă de 3,80 mp, cameră în suprafaţă de 11,94 mp, debara în suprafaţă de 2,40 mp, vestibul în suprafaţă de 4,54 mp, casa scării în suprafaţă de 6,50 mp, cu o suprafaţă utilă totală de 65,80 mp.


Detalii despre imobil

Adresa:

Sos. Clinceni, nr. 9C, Bragadiru, jud. Ilfov

Evaluare:

455.886,00 Lei


Detalii despre licitație        

Data licitației:

05 martie 2019, ora 11:00

Executor:

SCPEJ Dobra, Cosoreanu si Asociatii, str. Culcerul Udricani, nr. 18, et. 2 si 3, sector 3, Bucuresti Tel 021.468.92.32, 021.322.42.86, fax 021.468.93.99, 021.322.42.87 www.executaresilita.ro office@executaresilita.ro

www.executaresilita.ro office@executaresilita.ro" >SCPEJ Dobra, Cosoreanu si Asociatii, str. Culcerul Udricani, nr. 18, et. 2 si 3, sector 3, Bucuresti Tel 021.468.92.32, 021.322.42.86, fax 021.468.93.99, 021.322.42.87 www.executaresilita.ro office@executaresilita.ro

Publicație:

DESCARCĂ  

Detalii:

Dacă nu se obține prețul de începere al licitației și există cel puțin doi licitatori, la acest termen bunul va fi vândut la cel mai mare preț oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații.
Vânzarea se va putea face chiar dacă există o singură persoană care oferă prețul de la care începe licitația.

- 79 vizualizari