Preț pornire: 883.000,00 €


Descriere imobil:

Vila S+P+2E+M in suprafata construita de 542 mp, suprafata construita desfasurata de 2.210 mp si suprafata utila de 1.842 mp + teren intravilan in suprafata de 1.374 mp.

 
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. I din 18 luna aprilie anul 2018
În baza titlului executoriu: – Contract de ipoteca nr. 2292/30.06.2003, autentificat sub nr. 2216/01.07.2003 de BNP Stef Ovidiu Ioan, accesoriu la contractul de credit nr. 88/30.06.2003, asa cum a fost modificat si completat prin actul aditional nr. 1/30.06.2004; a carui executare a fost incuviinţata prin Incheierea nr. 4154 pronunţata in data de 16.11.2017 de Judecatoria DEVA in dos. 8526/221/2017, s-a declanşat executarea silită la cererea creditorului BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Mihalache Ion nr. 1-7, bl. Turn BRD, Sector 1, prin reprezentanţii sai legali, impotriva debitorilor/garanti ipotecari STAICU Lamaita si STAICU Mihai Alexandru, ambii cu domiciliul in Deva, B-dul Decebal, bl. M, ap. 19, Judetul Hunedoara.
Se publică, spre cunoştinţa generală, că în ziua de 17 luna mai, anul 2018, ora 1200, se va vinde la licitaţie publică, în loc. Medias, str. Lucian Blaga, nr. 4, ap. 2, jud. Sibiu, la sediul executorului judecatoresc, imobilul aflat în proprietatea debitorilor/garanti ipotecari STAICU Lamaita si STAICU Mihai Alexandru, ambii cu domiciliul in Deva, B-dul Decebal, bl. M, ap. 19, Judetul Hunedoara.
Imobilul este situat in loc. Deva, str. Calugareni, nr. 82, jud. Hunedoara, este inscris in Cartea Funciara nr. 66776 Deva (Cf vechi 180), nr. top. 2455 – pentru teren, CAD: C1 top 2455- C1 – pentru constructie si reprezinta locuinta multifunctionala (potrivit evaluarii casa si teren intravilan, casa cu regim de inaltime S+P+E+E+M, Sc – 542 mp, Scd – 2.210 mp., Su – 1.842 mp, plus teren intravilan in suprafata de 1.374 mp.)
Menţionăm faptul că, anterior urmaririi silite notate de executorului judecătoresc Tamas Ovidiu de sub C10, asupra imobilului sunt înscrise următoarele sarcini: sub sub C1 – drept de ipoteca in favoarea BRD GSG SA, sub C2 – somatia de plata in favoarea Raiffeisen Bank SA, sub C6 – somatia de plata in favoarea BC Carpatica SA; sub C7 – ipoteca legala in favoarea Consiliului Local Deva, sub C8 – somatia de plata in favoarea BRD GSG SA prin Herlea Romului Nicolae, potrivit extrasului CF al imobilului nr. 54209/28.12.2017.
Preţul total de strigare pentru imobilul descris mai sus este 883.000 euro (echivalent a 4.113.720 lei) şi a fost stabilit potrivit expertizei efectuate de evaluator Orbut ALin Madalin de la SC Eval Imob Consult SRL, J1/726/2017, CUI 37738059, cu sediul in Alba Iulia, str. Vanatorilor, Nr.12, Bl.Vi9, Ap.12, jud. Alba.
Toţi acei care ar pretinde vreun drept asupra imobilelor sus menţionate, sunt somati să il arate executorului înainte de termenul de licitaţie, la termenele si sanctiunile prevazute de lege.
Licitaţia se va desfăşura în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Civilă. Licitaţia va avea loc în localitatea Medias, str. Lucian Blaga, nr. 4, ap. 2, jud. Sibiu, la sediul executorului judecatoresc. Se fixează termen de licitaţie publică pentru vânzarea imobilului descris mai sus, pentru ziua de 17.05.2018, ora 1200.
Invitam, potrivit art. 839 Cod Procedura Civila pe cei interesati de cumpararea imobilului sa se prezinte la termenul de licitatie si sa prezinte oferte de cumparare.
Participanţii la licitaţie sunt obligaţi a depune, înainte de începerea licitaţiei, o garanţie de 10% din preţul de strigare cu care începe licitaţia. Suma reprezentând garanţia de participare la licitaţie se va consemna pe seama şi la dispoziţia executorului, în contul nr. RO96 WBAN 2511 0001 3350 1506 – lei sau RO76 WBAN 2511 0221 3350 1506– euro deschis la B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA, pe numele Executorului Judecătoresc Tămaş Ovidiu Nicolae.
Portrivit art. 844 Cod Procedura Civila, termenul limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere al licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei.
data afişării: 18.04.2018
Afişare: Judecătoria loc. Deva Primăria loc. Deva Imobil loc. Deva, str. Calugareni, nr. 82, jud. Hunedoara Birou executor loc. Medias, str. Lucian Blaga, nr. 4, ap. 2, jud. Sibiu
 


Detalii despre imobil

Adresa:

Str. Calugareni, nr. 82, Deva, jud. Hunedoara

Evaluare:

883.000,00 €


Detalii despre licitație        

Data licitației:

17 mai 2018, ora 12:00

Executor:

B.E.J. Tamas Ovidiu Nicolae, str. Lucian Blaga, nr. 4, ap. 2, Medias, jud. Sibiu Tel/fax 0269.844.179, mobil 0744.759.956 www.tamasovidiu.com bejtamas@yahoo.com

www.tamasovidiu.com bejtamas@yahoo.com" >B.E.J. Tamas Ovidiu Nicolae, str. Lucian Blaga, nr. 4, ap. 2, Medias, jud. Sibiu Tel/fax 0269.844.179, mobil 0744.759.956 www.tamasovidiu.com bejtamas@yahoo.com

Publicație:

DESCARCĂ  

- 84 vizualizari