Preț pornire: 1.073.658,75 Lei
(aprox. 216.027,00 €) -25%


Descriere imobil:

Vila P+E+Mr, respectiv C1 – clădire tip duplex (două unități locative) în suprafață construită la sol de 211 mp (conform măsurătorilor cadastrale, extrasului de carte funciară) cu o suprafață construită desfășurată de 490,2 mp si C2 – anexă neintabulată (construcție usoară) în suprafață construită la sol de cca 10 mp + teren intravilan in suprafata de 517 mp, zona Militari.

Observații 1: Imobilul Subiect are un singur număr cadastral (un teren și o clădire) dar faptic există două locuințe, dispuse în sistem duplex (una în față și una în spate, în calcan).Ambele sunt utilizate ca spații pentru birouri, de către același chiriaș. Nu este notată urmărirea în cartea funciară.Evaluarea este realizată în ipoteza unui imobil liber de sarcini.
Observații 2: Imobilul Subiect beneficiază de un drept de folosință asupra numărului cadastral 202273, lot cu destinația drum pentru acces, pentru a putea ajunge la drumul public.Un segment din acest drum este inclus în curtea Imobilului subiect, existând astfel o arie de circa 65 mp utilizată în fapt, în plus, în interiorul îngrădirii actuale. Nefiind acoperit din punct de vedere juridic, acest segment nu este inclus în  evaluare, fiind posibilă a fi o lotizare pentru permiterea sistematizării drumului public actual, pe viitor.

Observații 3: Pentru Imobilul Subiect a existat avizată o dezmembrare a terenului, notată în cartea funciară, pentru a putea delimita astfel cele două locuințe din punct de vedere cadastral, așa cum sunt utilizate și în fapt.Nu a fost intabulată această dezmembrare, respectiv apartamentare la clădire.
Observații 4: În imobilul Subiect este inclusă o construcție ușoara, edificată în zona din spate pe structură de lemn (foisor). În evaluare nu sunt incluse două garaje prefabricate din beton, poziționate mai mult pe bucata de teren cu destinația de drum de acces, din față (un garaj integral și unul parțial) și pentru care nu sunt prezentate acte de proprietate, sau ca fiind atașate drept clădiri pe Imobilul Subiect (sunt detașabile fiind doar așezate pe teren).


Detalii despre imobil

Adresa:

Drumul Belsugului, nr. 100B, sector 6, Bucuresti

Evaluare:

1.431.545,00 Lei


Detalii despre licitație        

Data licitației:

10 octombrie 2022, ora 13:00

Executor:

SCPEJ Cosoreanu si Asociatii, Soseaua Kiseleff, nr. 9, sector 1, Bucuresti Tel 021.468.92.32, fax 021.468.93.99 www.executaresilita.ro office@executaresilita.ro


Publicație:

DESCARCĂ  

Cerere participare:

DESCARCĂ  

Detalii:

Dacă nu se obține prețul de începere al licitației și există cel puțin doi licitatori, la acest termen bunul va fi vândut la cel mai mare preț oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații.
Vânzarea se va putea face chiar dacă există o singură persoană care oferă prețul de la care începe licitația.

- 2.270 vizualizari