Preț pornire: 385.114,50 Lei (aprox. 78.434,00 €) -25%


Descriere imobil:

Teren intravilan in suprafata de 356 mp + anexa fara aport valoric.

Observaţii conform raportului de evaluare:
1. Clădirile sunt reprezentate de anexe gospodăreşti cu o stare generală nesatisfăcătoare, fără pondere valorică, iar acestea nu sunt decât menţionate în extrasul de carte funciară nefiind efectiv intabulate (menţionate ca fără acte). Clădirea C2, menţionată în extrasul de carte funciară cu indicativul C2, nu mai exista pe teren la momentul inspecţiei, fiind demolată între timp;
2. Pe imobilul subiect traversează, pe toată lungimea, prin interiorul său, conducta de alimentare cu gaze ce duce la proprietatea vecină, fiind necesară o mutare a sa. Evaluarea este realizată în ipoteza lipsei oricăror costuri necesare imediat după achiziţie (mutarea de către vecin şi cu cost demolare/curăţare teren neglijabil).


Detalii despre imobil

Adresa:

Str. Rodului, nr. 13A, sector 1, Bucuresti

Evaluare:

513.486,00 Lei


Detalii despre licitație        

Data licitației:

09 iunie 2020, ora 12:00

Executor:

SCPEJ Cosoreanu si Asociatii, Soseaua Kiseleff, nr. 9, sector 1, Bucuresti Tel 021.468.92.32, fax 021.468.93.99 www.executaresilita.ro office@executaresilita.ro

Publicație:

DESCARCĂ  

Detalii:

Dacă nu se obține prețul de începere al licitației și există cel puțin doi licitatori, la acest termen bunul va fi vândut la cel mai mare preț oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații.
Vânzarea se va putea face chiar dacă există o singură persoană care oferă prețul de la care începe licitația.

- 1.661 vizualizari