Preț pornire: 5.708.280,00 Lei (aprox. 1.162.582,00 €) -25%


Descriere imobil:

Spatiu comercial la parter de bloc, alcătuit din 55 de încăperi şi dependinţe, confort 1, decomandat, în suprafaţă utilă de 909,08 m.p. şi o suprafaţă totală de 1002,86 m.p. (conform actelor de proprietate şi măsurătorilor cadastrale/conform relevelui anexat) şi compus din:

– spatiul comercial situat la subsol, avand 6 incaperi + scari in suprafata de 111,76 mp, si teren situat sub constructie respectiv cota indiviza din suprafata de 125 mp aferenta intregului imobil;
– spatiul comercial situat la parter avand 19 incaperi + scari in suprafata de 338,60 mp si teren situat sub constructie respectiv cota parte indiviza din suprafata de 125 mp aferenta intregului imobil;
– spaţiul comercial situat la mezanin, avand 31 de incaperi + scari in suprafata de 458,72 mp si teren situat sub constructie împreună cu cota parte indiviza din suprafata de 125 mp aferenta intregului imobil.

Observatii conform raportului de evaluare:
„Imobilul Subiect are o apartamentare pe fiecare etaj în parte (Subsol+Parter+Mezanin) dar din punct de vedere funcţional nu este utilizabilă această dezmembrare.În fapt, spaţiul este împărţit în două spaţii funcţionale, independente, pe verticală şi nu pe orizontală, ca în lotizare. Din acest motiv, tranzacţionarea nu este recomandabilă decât în bloc (toate cele trei numere cadastrale împreună).
La momentul inspecţiei s-a constatat faptul că spaţiul comercial dinpre Vest (segment din stanga) este liber, fiind oferit spre închiriere, iar segmentul dinspre Est (dreapta) este închiriat şi utilizat ca o cafenea (Gloria Jean’s Coffees). Contractul de închiriere existent la Imobilul Subiect, anexat Raportului, nu a fost înscris în Cartea Funciară a celor trei numere cadastrale componente şi are termen contractual cunoscut, până în prima parte a anului 2021 (nu este cunoscută data exactă a predării spaţiului).
Conform verificărilor efectuate scriptic, aria închiriată menţionată în contractul de închiriere este semnificativ mai mare decât cea efectiv ocupată de zona folosită de locatar (127+237=364 m.p. scriptic şi 255,35 m.p. Auitilă/sau 276,35 m.p, Atotală/GLA cât sunt utilizaţi în fapt.
Compartimentarea interioară a spaţiului închiriat nu mai corespunde cu releveul anexat raportului, fiind transformat în open-space la mezanin fără a fi cunoscute eliberări de autorizaţii de construire, sau documente administrative care să acopere aeste lucrări, evaluarea fiind efectuată în ipoteza unui spaţiu fără probleme juridice, sau administrative care să împiedice o exploatare optimă.


Detalii despre imobil

Adresa:

B-dul Unirii, nr. 57, bl. E4, tr. IV, sc. 5+6, s(p)+p+mz, sector 3, Bucuresti

Evaluare:

7.611.040,00 Lei


Detalii despre licitație        

Data licitației:

03 iunie 2019, ora 10:00

Executor:

SCPEJ Dobra, Cosoreanu si Asociatii, str. Culcerul Udricani, nr. 18, et. 2 si 3, sector 3, Bucuresti Tel 021.468.92.32, 021.322.42.86, fax 021.468.93.99, 021.322.42.87 www.executaresilita.ro office@executaresilita.ro

www.executaresilita.ro office@executaresilita.ro" >SCPEJ Dobra, Cosoreanu si Asociatii, str. Culcerul Udricani, nr. 18, et. 2 si 3, sector 3, Bucuresti Tel 021.468.92.32, 021.322.42.86, fax 021.468.93.99, 021.322.42.87 www.executaresilita.ro office@executaresilita.ro

Publicație:

DESCARCĂ  

- 180 vizualizari