Preț pornire: 5.458.542,75 Lei (aprox. 1.111.719,00 €) -25%


Descriere imobil:

Spaţiu comercial la parter de bloc, Sp+P+Mz, alcătuit in spaţiu comercial la parter de bloc avand 35 de încăperi şi dependinţe, confort 1, decomandat, în suprafaţă totală de circa 845,57 m.p. (conform actelor de proprietate şi măsurătorilor cadastrale/conform releveului efectuat în anul 2006), compus din:

  • spaţiul comercial situat la subsol avand 8 încăperi, cu o suprafaţă de 122,35 m.p., poziţia 9 = 2,88 m.p. (subsol ce face parte din întreg imobilul S+P+M, cu suprafaţa construită de 880,60 m.p.) şi cota parte nedeterminată din părţile şi dependinţele comune ale clădirii precum şi cota parte indiviză din întreg terenul aferent în suprafaţă de 137,67 m.p.;

  • spaţiul comercial situat la parter avand 17 încăperi cu o suprafaţă de 238,73 m.p., poziţia 18 = 10,49 m.p. (scări), poziţia 19 = 5,30 m.p. (scări), poziţia 20 = 2,45 m.p. (lift), poziţia 21 = 4,12 m.p. (scări) (parter ce face parte din întreg imobilul S+P+M, cu suprafaţa construită de 880,60 m.p.) şi cota parte determinată din părţile şi dependinţele comune ale clădirii precum şi cota parte indiviză din întreg terenul aferent în suprafaţă de 137,67 m.p.;

  • spaţiul comercial situat la mezanin avand 18 încăperi cu o suprafaţă de 325,21 m.p., poziţia 19 = 3,30 m.p. (lift), poziţia 20 = 9,28 m.p. (scări), poziţia 21 = 5,30 m.p. (scări) (mezanin ce face parte din întreg imobilul S+P+M, cu suprafaţa construită de 880,60 m.p.) şi cota parte nedeterminată din părţile şi dependinţele comune ale clădirii precum şi cota parte indiviză din întreg terenul aferent în suprafaţă de 137,67 m.p.

Observatii conform raportului de evaluare:
„Imobilul subiect are o apartamentare pe fiecare etaj în parte (Subsol+Parter+Mezanin) dar din punct de vedere funcţional nu este utilizabilă această dezmembrare. În fapt, spaţiul este împărţit în două spaţii funcţionale, independente, pe verticală şi nu pe orizontală, ca în lotizare. Din acest motiv, tranzacţionarea nu este recomandabilă decât în bloc (toate cele 3 numere cadastrale împreună).
La momentul inspecţiei s-a constatat faptul că spaţiul comercial dinspre Sud-Est (segmentul din stânga) este liber (necesită renovare), fiind oferit spre închiriere, iar segmentul dinspre Nord-Vest (dreapta) este închiriat şi utilizat ca o sucursală bancară (ING Bank).
Contractul de închiriere existent la Imobilul Subiect, anexat Raportului, a fost înscris în Cartea Funciară a celor două numere cadastrale componente, de la Parter+Mezanin, anterior notării urmăririi imobiliare şi are termen contractual cunoscut, până în 01.10.2022. Conform verificărilor efectuate scriptic, aria închiriată menţionată în contractul de închiriere este semnificativ mai mare decât cea efectiv ocupată de zona folosită de către locatar (500 m.p. scriptic şi 399,34 m.p. utilă sau 415,90 m.p. totală cât sunt utilizaţi în fapt).
Compartimentarea interioară a spaţiului închiriat nu mai corespunde cu releveul anexat raportului, fiind recompartimentat open-space-ul la parter şi mezanin cu tâmplărie metalică şi geam fără a fi cunoscute eliberări de autorizaţii de construire sau documente administrative care să acopere aceste lucrări, evaluarea fiind efectuată în ipoteza unui spaţiu fără probleme juridice sau administrative care să împiedice o exploatare optimă. Aria interioară a imobilului diferă semnificativ între măsurătorile (releveele) efectuate în anul 2000 (cele intabulate) şi cele din 2006 (cele pentru care sa respins cererea de actualizare a datelor. Avand in vedere aceste oscilatii şi faptul ca ambele sunt efectuate de persoane autorizate au primat ariile din cea mai nouă măsurătoare cadastrală) cele din 2006.


Detalii despre imobil

Adresa:

B-dul Unirii, nr. 68, bl. K2, tr. I, s+p+mz, sector 3, Bucuresti

Evaluare:

7.278.057,00 Lei


Detalii despre licitație        

Data licitației:

16 aprilie 2019, ora 13:00

Executor:

SCPEJ Dobra, Cosoreanu si Asociatii, str. Culcerul Udricani, nr. 18, et. 2 si 3, sector 3, Bucuresti Tel 021.468.92.32, 021.322.42.86, fax 021.468.93.99, 021.322.42.87 www.executaresilita.ro office@executaresilita.ro

www.executaresilita.ro office@executaresilita.ro" >SCPEJ Dobra, Cosoreanu si Asociatii, str. Culcerul Udricani, nr. 18, et. 2 si 3, sector 3, Bucuresti Tel 021.468.92.32, 021.322.42.86, fax 021.468.93.99, 021.322.42.87 www.executaresilita.ro office@executaresilita.ro

Publicație:

DESCARCĂ  

- 216 vizualizari