Preț pornire: 386.715,00 Lei (aprox. 80.065,00 €) -25%


Descriere imobil:

Spatiu comercial in suprafata construita la sol de 193,74 mp, compus din subsol 6 magazii, parter spatiu comercial si magazie, etaj spatiu comercial + tere intravilan in suprafata de 193,74 mp.


Detalii despre imobil

Adresa:

Str. Costache Negruzzi, nr. 46, Braila, jud. Braila

Evaluare:

515.620,00 Lei


Detalii despre licitație        

Data licitației:

17 februarie 2020, ora 09:30

Executor:

B.E.J. Eftene Petrut, b-dul Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, bl. Duplex, sc. 1, parter, ap. 1, Braila, jud. Braila Tel/fax 0239.613.130, mobil 0748.188.287 www.executor-braila.ro [email protected]www.executor-braila.ro [email protected]" />

Publicație:

DESCARCĂ  

- 17 vizualizari