Preț pornire: 128.931.264,00 Lei
(aprox. 25.941.904,00 €)


Descriere imobil:

Cladire administrativa P+E, in suprafata construita la sol de 281 mp + laborator P+E, in suprafata construita la sol de 231 mp + teren intravilan in suprafata de 57.295 mp.

OBSERVAȚII 1: Imobilul Subiect include și o clădire (corp C1 și C2), veche, degradată, ce nu mai pare a fi utilizată în ultima perioadă. Evaluarea este realizată sub ipoteza specială a unei clădiri ce necesită demolare pentru a putea pregăti terenul pentru cea mai bună utilizare și a putea lărgi căile de acces și intrare pe amplasament, în mod corespunzător pentru un trafic ridicat, și cu coeficienți urbanistici net inferiori pe aria de teren utilizată, față de cei realizabili într-o nouă dezvoltare, neavând astfel aport valoric la Imobilul Subiect. (vz. și Cap. II.1-2, III.12, Cap. III.6-7).
OBSERVAȚII 2: La momentul inspecției nu s-a putut efectua inspecția în interiorul clădirii, finisarea și starea generală fiind estimată conform celor observate cu ochiul liber din exterior, prin ferestrele accesibile și de la ușa de intrare. Imobilul Subiect este evaluat în ipoteza unei stări generale și finisări conform celor descrise, în lipsa altor documente și informații, precum și pe baza prevederilor legale pentru astfel de situații (vz. și Cap. II.1-4, III.2, III.7 și Cod Procedură Civilă, art. 836 al. 1, 2, 3, 5 și 8).
OBSERVAȚII 3: Imobilul Subiect a beneficiat de aprobarea unui plan urbanistic zonal (PUZ) în urmă cu circa 4 ani, dar care a expirat la finalul anului 2021, conform certificatului de urbanism avut la dispoziție. Pentru evaluare nu a fost disponibil un alt PUZ aprobat, sau alte avize/planuri detaliate avizate pentru imobil. Astfel, evaluarea este realizată sub ipoteza unor coeficienți urbanistici și dezvoltări ulterioare conform coeficienților urbanistici existenți în certificatul de urbanism, având la bază fostul PUZ aprobat, cu o dezvoltare conform descrierii acesteia, în limita datelor avute la dispoziție. Astfel, conform prevederilor legale, în cea mai plauzibilă ipoteză și instrucțiunilor Clientului, evaluarea este realizată sub ipoteza specială a unor date urbanistice ce pot fi reavizate, conform datelor anterioare, în limita datelor disponibile, conform celor prezentate în Raport, în lipsa altor date și documente contrare, prezentate în timp util, utilizarea actuală nereprezentând cea mai bună utilizare a terenului, (vz. și Cap. II.1-5 și Cod Procedură Civilă, art. 836 al. 1), 2), 5), 6) și 8)).
OBSERVAȚII 4: Imobilul Subiect reprezintă practic terenul unei foste fabrici. Având în vedere starea efectivă a terenului (neîngrijit), lipsei vizibilității terenului (acoperit de vegetație înaltă), evaluarea este realizată fără a fi considerate cheltuieli necesare pentru decontaminare, existența vreunor bazine sau rețele îngropate, excavări de mare volum (în locul fostelor bazine), ce ar putea împiedica o viitoare construire pe teren (nici în imaginile istorice prin satelit nu sunt vizibile astfel de lucrări). (vz. și Cap. II.1-5).
OBSERVAȚII 5: Imobilul Subiect, din cauza dispunerii liniei de cale ferată pentru tramvai dispusă de-a lungul străzii Progresului (Trafic Greu), nu dispune de acces direct din șoseaua principală, accesul fiind realizat doar din strada Spătarul Preda) (vz. și Cap. II.1-5).
OBSERVAȚII 6: Având în vedere condițiile extraordinare aplicabile pe termen scurt, limitat, generate de pandemia de coronavirus și conflictul armat din Ucraina, luând în considerare necesitatea de marketizare adecvată conform definiției valorii de piață, ce depășește perioada de restricții comunicate oficial, sau cea prognozată pentru limitarea efectelor generate de conflict, în abordarea prudentă și în lipsa oricăror date certe ce ar indica oscilația prețurilor în această perioadă, nu au fost aplicate ajustări pentru condițiile de vânzare, evaluarea fiind realizată sub ipoteza specială a lipsei unor limitări suplimentare în acest interval de timp (vz și Cap. II.4-7, Cap. IV)


Detalii despre imobil

Adresa:

Str. Spatarul Preda, nr. 2, sector 5, Bucuresti

Evaluare:

128.931.264,00 Lei


Detalii despre licitație        

Data licitației:

03 februarie 2023, ora 14:00

Executor:

SCPEJ Cosoreanu si Asociatii, Soseaua Kiseleff, nr. 9, sector 1, Bucuresti Tel 021.468.92.32, fax 021.468.93.99 www.executaresilita.ro office@executaresilita.ro


Publicație:

DESCARCĂ  

Cerere participare:

DESCARCĂ  

- 1.189 vizualizari