Preț pornire: 326.200,50 Lei (aprox. 66.435,00 €) -25%


Descriere imobil:

Teren în suprafaţă de 160 mp, (conform măsurătorilor cadastrale) având destinaţie intravilan, categoria de folosinţă curţi/construcţii, împreună cu construcţia având destinaţia casă de locuit, regim de înălţime P+M, compusă din 5 camere de locuit şi dependinţe (bucătărie, hol), cu o suprafaţă construită la sol de 119 mp şi o suprafaţă utilă de cca 181 mp, plus magazie 11,32 mp, rezultând o suprafaţă construită desfăşurată de circa 238 mp.

Observaţii: conform raportului de expertiză: La momentul inspecţiei s-a observat faptul că releveul construcţiei, avizat de către OCPI, nu mai coincide cu realitatea din teren, astfel, locuinţa suferind unele modificări constructive, prin amenajarea unei mansarde locuibile la partea superioară, în felul acesta modificându-se compartimentarea interioară şi suprafaţa construită a locuinţei.


Detalii despre imobil

Adresa:

Str. Demnitatii, nr. 23B, sector 1, Bucuresti

Evaluare:

434.934,00 Lei


Detalii despre licitație        

Data licitației:

21 aprilie 2021, ora 10:00

Executor:

B.E.J. Marian Stancu, b-dul Unirii, nr. 66, bl. K3, sc. A, et. 5, ap. 19, sector 3, Bucuresti Tel/fax 021.794.70.59 bejstancumarian@gmail.com

Publicație:

DESCARCĂ  

- 1.378 vizualizari