Preț pornire: 193.275,00 Lei (aprox. 40.015,00 €) -25%


Descriere imobil:

Casa + grajd + teren intravilan in suprafata de 1.200 mp.

 
 
 
Dosar de executare nr. 424/2012
PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA NR. 23
Noi, executor judecatoresc COCOS Constantin-Stefan, asociat B.E.J.A Hojda Sorin-Ovidiu si Cocos Constantin-Stefan, cu sediul in municipiul Suceava, str. Mihai Eminescu nr. 10, bl. SD, sc. A, et. 4, cam. 20, judetul Suceava,
avand in vedere cererea de executare silita nr. 28.12.2012 formulata de creditoarea S.C. CEC BANK S.A., CIF: 5758902, J33/150/1997, cu sediul in Suceava – 720228, Str. Universitatii nr. 52, Judetul Suceava, impotriva debitorului GUSA Petrea, cu domiciliul in Paraie – 727352, Comuna Malini, Judetul Suceava, in temeiul titlurilor executorii constand in contract de credit nr. 590150 din data de 13.06.2006 si contract de ipoteca nr. 4068 din 14.06.2006 autentificat sub nr. 2521/14.06.2006 la BNP Ovidiu Busuioc din Suceava si pv stabilire cheltuieli executare, din data de 11.03.2013,
prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostinta generala ca la data de 04.06.2018, ora 11 :00, la sediul BEJA Hojda Sorin-Ovidiu si Cocos Constantin-Stefan – municipiul Suceava, str. M.Eminescu nr. 10, bl. SD, sc. A, et. 4, cam. 20, judetul Suceava – va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului proprietatea GUSA PETREA, constand in: 1200 mp teren curti constructii ce face parte din corpul de proprietate nr. 1.199, identic cu parcela 1cC pe care se afla locuinta C1 si grajd C2, situat in Paraie – 727352, Comuna Malini, Judetul Suceava, avand nr. cadastral 1199, inscris in C.F. nr. 31721 Paraie;
pret evaluare imobil 257.700 lei ; pret de pornire a licitatiei 193.275 Lei. Toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului scos la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor executorului judecatoresc inainte de data stabilita pentru vanzare.
Persoanele care doresc sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la data si locul tinerii licitatiei si sa depuna oferte de cumparare. ofertantii sunt obligati sa depuna in contul de consemnare IBAN RO42BREL0002001074700101 deschis la Libra Bank, la dispozitia B.E.J.A. Hojda Sorin Ovidiu si Cocos Constantin Stefan , cif 33208785, cu sediul in Suceava, str. M.Eminescu nr. 10, bl. SD, sc. A, et. 4, cam. 20, judetul Suceava, o cautiune reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei, anexand dovada consemnarii la oferta prezentata.
Afisata astazi 30.04.2018, potrivit dispozitiilor art. 504 cod procedura civila.
 


Detalii despre imobil

Adresa:

Sat Paraie, CF 31721, com. Malini, jud. Suceava

Evaluare:

257.700,00 Lei


Detalii despre licitație        

Data licitației:

04 iunie 2018, ora 11:00

Executor:

B.E.J.A. Hojda Sorin Ovidiu si Cocos Constantin Stefan, str. Mihai Eminescu, nr. 10, bl. SD, sc. A, et. 4, cam. 20, Suceava, jud. Suceava Tel/fax 0330.803.745 sorin.hojda@bejhojda.ro, cocosstefan@yahoo.com

B.E.J.A. Hojda Sorin Ovidiu si Cocos Constantin Stefan, str. Mihai Eminescu, nr. 10, bl. SD, sc. A, et. 4, cam. 20, Suceava, jud. Suceava Tel/fax 0330.803.745 sorin.hojda@bejhojda.ro, cocosstefan@yahoo.com

Publicație:

DESCARCĂ  

- 58 vizualizari