Preț pornire: 103.800,00 Lei (aprox. 21.490,00 €) -25%


Descriere imobil:

Casa + anexa + teren intravilan in suprafata de 345 mp.

 
 
 
PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA NR. 24
Noi, executor judecatoresc Hojda Sorin-Ovidiu, asociat B.E.J.A. Hojda Sorin-Ovidiu si Cocos Constantin-Stefan, cu sediul in municipiul Suceava, str. Mihai
Eminescu nr. 10, bl. SD, sc. A, et. 4, cam. 20, judetul Suceava, avand in vedere :
avand in vedere cererea de executare silita formulata de creditoarea VOLKSBANK
ROMANIA S.A. (creditor actual Rabon Credit Solutions Romania SRL, cu sediul in
Bucuresti, Calea Serban Voda nr. 133, Central Business Park, Cladirea A, et. 2, Corp A
2.26, Sector 4, prin mandatar SC Asset Portfolio Servicing Romania SRL), impotriva
debitorilor/garantilor ipotecari RAIA Mirela si RAIA Dorel Gavril, ambii cu domiciliul in
Pojorata – 727440, nr. 566, Comuna Pojorata, Judetul Suceava, in temeiul titlurilor
executorii constand in Contract de credit nr. 0119262 din data de 21.08.2007, modificat
si completat prin actele aditionale ulterioare si Contract de garantie reala imobiliara
autentificat sub nr. 2504 din data de 21.08.2007 de catre BNP Niculina Vasilut,
prin prezenta publicatie de vanzare, aducem la cunostinta generala ca la
data de 10.07.2018, ora 11:00, la sediul B.E.J.A. Hojda Sorin-Ovidiu si Cocos
Constantin-Stefan – municipiul Suceava, str. M.Eminescu nr. 10, bl. SD, sc. A, et.
4, cam. 20, judetul Suceava – va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului
constand in: teren curti constructii in suprafata de 345 mp, cu casa de locuit C1 si
anexa C2, avand nr. cadastral 30.955 (nr. vechi 3614), inscris in CF nr. 30.955 (nr.
vechi 3765) a localitatii Pojorata, situat in Pojorata – 727440, Comuna Pojorata,
Judetul Suceava, proprietate Raia Mirela si Raia Dorel Gavril;
pret de evaluare imobil 138.400 Lei; pret de pornire a licitatiei 103.800 Lei.
toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului scos la licitatie sunt invitati sa
faca cunoscute pretentiile lor executorului judecatoresc inainte de data stabilita pentru
vanzare.
persoanele care doresc sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la data si locul
tinerii licitatiei si sa depuna oferte de cumparare. ofertantii sunt obligati sa consemneze,
pana la termenul de vanzare, o cautiune reprezentand 10% din pretul de pornire a
licitatiei, anexand recipisa la oferta prezentata (cont de consemnare deschis la BCR SA, IBAN RO42.BREL.0002.0010.7470.0101, beneficiar B.E.J. Hojda Sorin-Ovidiu, CIF
RO30056631).
afisata astazi 31.05.2018, potrivit dispozitiilor art. 504 cod procedura civila.
 


Detalii despre imobil

Adresa:

Pojorata, CF 30955, jud. Suceava

Evaluare:

138.400,00 Lei


Detalii despre licitație        

Data licitației:

10 iulie 2018, ora 11:00

Executor:

B.E.J.A. Hojda Sorin Ovidiu si Cocos Constantin Stefan, str. Mihai Eminescu, nr. 10, bl. SD, sc. A, et. 4, cam. 20, Suceava, jud. Suceava Tel/fax 0330.803.745 sorin.hojda@bejhojda.ro, cocosstefan@yahoo.com

B.E.J.A. Hojda Sorin Ovidiu si Cocos Constantin Stefan, str. Mihai Eminescu, nr. 10, bl. SD, sc. A, et. 4, cam. 20, Suceava, jud. Suceava Tel/fax 0330.803.745 sorin.hojda@bejhojda.ro, cocosstefan@yahoo.com

Publicație:

DESCARCĂ  

- 105 vizualizari