Preț pornire: 69.975,00 Lei (aprox. 14.487,00 €) -25%


Descriere imobil:

Casa in suprafata de 101 mp + anexe + teren intravilan in suprafata de 2.090 mp.

 
 
 
PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Potrivit dispozitiilor art. 504 Cod Proc. Civ., aducem la cunostinta generala ca in ziua de 13.07.2018, orele 12:00, va avea loc la sediul B.E.J.A Dominte si Asociatii din Iasi, str. Grigore Ureche, nr. 1-3, bl. Walter Maracineanu, demisol, Judetul Iasi, vanzarea la licitatie a imobilului situat in Vulturesti, intravilan, T3, P 137; 138;139, Judetul Vaslui, compus din Constructie C1 – constructii de locuinte in suprafata construita de 101 m.p., Constructie C2 – anexa, in suprafata construita de 27 mp si Constructie C3 – anexa, in suprafata construita de 43 mp, impreuna cu terenul in suprafata de 2.090 mp, din care 773 mp curti constructii si 1.317 mp arabil, inscris in C.F. nr. 70012 – Vaslui, nr. cadastral 70012, conform raportului de expertiza intocmit de expertul imobiliar ing. SERBAN MIHAELA, proprietatea debitorul ROSU CEZAR-CIPRIAN, cu domiciliul in Sat Vulturesti – 737615, Comuna Vulturesti, Judetul Vaslui,in baza titlului executoriu contract de credit nr.207 din 04.03.2008 , contract de garantie imobiliara numarul 476 din 05.03.2008 , contract de garantie reala imobiliara numarul 564/06.04.2009 , biletul la ordin avalizat si emis la 09.04.2009, contract de credit nr.147 din 03.04.2009 , contracte de fidejusiune accesoriu la contractul de credit nr.147/03.04.2009, la cererea creditoarei CEC BANK S.A. SUCURSALA VASLUI, cu sediul in Vaslui – 730169, Str. Stefan cel Mare, nr. 75, Judetul Vaslui, pentru recuperarea creantei ce rezulta din titlurile executorii sus-mentionate, la care se vor adauga si cheltuielile de executare silita.
Valoarea totala a imobilului este de 93.300,00, pret stabilit conform raportului de expertiza existent la dosar.
Pretul de la care porneste licitatia este de 69.975,00 Lei, reprezentand 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul.
Imobilul urmarit este grevat de urmatoarele sarcini si drepturi reale: 1. Contract de Ipoteca nr. 435 din 05.03.2008, emis de BNP Ioniti Marieta, in favoarea CEC BANK SUCURSALA VASLUI. 2. Contract de Garantie Reala Imobiliara autentificat sub nr. 736 din 07.04.2009, emis de BNP Ioniti Marieta, in favoarea CEC BANK SUCURSALA VASLUI. 3. Somatie de plata nr. 2/VS/2011 din 19.01.2012, emis de Rogojan Vasilica Silviu, in favoarea CEC BANK S.A. SUCURSALA VASLUI. 4. Somatie de Plata nr. 420 din 05.08.2013, emis de B.E.J. Dominte Cristinel si Tufeanu Vasile Bogdan, proces-verbal de situatie in dosar nr. 420./2012, in favoarea CEC BANK S.A. SUCURSALA VASLUI. Invitam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa-l aduca la cunostinta executorului judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare. Prezenta licitatie a fost comunicata conform Codului de procedura civila si afisata de la data de 09.03.2018.
Cei care doresc sa cumpere imobilul situat la adresa mai sus aratata, se vor prezenta la termenul de vanzare, locul fixat si ora stabilita, avand asupra lor actul de identitate, urmand a depune, pana la termenul vanzarii, o cautiune reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei, pe seama si la dispozitia Biroului executorului Judecatoresc, avand C.F. RO 30373770, in contul de consemnatiuni deschis la Libra Bank suc. Iasi, nr. cont de consemnare RO83 BREL 0002 0006 8782 0101 sau la orice alta unitate bancara.
Potrivit disp. art. 507 (2) Cod Proc. Civ., debitorul nu poate participa la licitatie nici personal, nici prin alte persoane.
Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare, pana la termenul stabilit pentru vanzarea la licitatie publica.
Prezenta publicatie de vanzare contine un numar de 1 pagini.
 


Detalii despre imobil

Adresa:

Vulturesti, CF 70012, jud. Vaslui

Evaluare:

93.300,00 Lei


Detalii despre licitație        

Data licitației:

13 iulie 2018, ora 12:00

Executor:

B.E.J.A. Dominte si Asociatii, str. Anastasie Panu, nr. 27, bl. Moldova 1, mezanin, Iasi, jud. Iasi Tel/fax 0232.263.699 bej.tufeanu@yahoo.com

B.E.J.A. Dominte si Asociatii, str. Anastasie Panu, nr. 27, bl. Moldova 1, mezanin, Iasi, jud. Iasi Tel/fax 0232.263.699 bej.tufeanu@yahoo.com

Publicație:

DESCARCĂ  

- 144 vizualizari