Preț pornire: 467.122,68 Lei (aprox. 96.712,00 €)


Descriere imobil:

Apartament 4 camere si dependinte, in suprafata utila de 95,89 mp, etaj 3.

 
 
 
Dosar executare silită nr. 145/2014 27.06.2018
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE IMOBILIARA
In conformitate cu dispozitiile art. 838 alin. 1, Cod Procedura Civilă, aducem la cunostinţa generală ca în ziua de 20.07.2018 ora 11:00 va avea loc in str. Traian, nr. 28, bl. C3, sc. C, ap. 32, mun. Constanta, jud. Constanta, vânzarea la licitaţie a imobilului identificat prin nr. cadastral 887/11 si inscris in cartea funciara nr. 207639-C1- U4, situat in mun. Constanta, str. Pescarilor, nr. 72, bl. FZ17, sc. A, et. 3, ap. 11, jud. Constanta.
Imobilul – apartament cu 4 camere, avand suprafata utila de 95,89 mp si teren aferent in suprafata indiviza de 27,00 mp. Apartamentul mai are in componenta si doua balcoane, fiecare dintre acestea avand suprafata de 3,85 mp.
Pretul de pornire la licitatie este de 467.122,68 lei, suma ce reprezinta valoarea imobilului conform raportului de expertiza intocmit de catre expertul imobiliar PIRON MARIAN, raportul fiind depus la dosarul executional.
Prezentul imobil este grevat de intabulare, drept de ipoteca, in favoarea creditoarei, pentru garantarea creditului si toate celelalte obligatii de plata aferente creditului, conform contractului de ipoteca nr.874/04.05.2009, emis de BNP VISAN FLORIN, de notarea inscrierii interdictiei de instrainare, demolare, dezmembrare, restructurare, inchiriere, alipire, construire, amenajare si grevare in favoarea creditoarei, conform contractului de ipoteca nr. 874/04.05.2009, emis de BNP VISAN, de notarea somatiei din ds. de exec. silita nr. 1121/2012 emisa la data de 20.11.2012 de BEJ SARKIS IONICA, asupra cotei detinuta de IUSUF MAHIR, de notarea urmaririi silite imobiliare in baza adresei din dosar executare silita nr. 950/2013 emisa la data de 17.12.2013 de BEJ SARKIS IONICA si a incheierii nr. 18813/26.11.2013 a Judecatoriei Constanta in dosar nr. 31210/212/2013 si de urmarirea silita imobiliara emisa la data de 06.10.2015 in dosarul de executare silita nr. 145/2014 al BEJ Oanã Silviu si a incheierii nr. 7479/14.04.2014 emisa de Judecatoria Constanta.
Executarea silita se face in baza titlului executoriu respectiv, contract de garantie reala imobiliara autentificat sub nr. 874/04.05.2009 la BNP FLORIN VISAN, in care parti sunt:
– Veneto Banca SCPA Italia Montebelluna – Sucursala Bucuresti, prin Agentia Constanta, cu sediul in mun. Constanta, str. Mircea cel Batran, nr. 148, bl. MD10, jud. Constanta, in calitate de creditoare.
– IUSUF MAHIR si IUSUF LEILA domiciliati in mun. Constanta, str. Pescarilor, nr. 72, bl. FZ17, et. 3, ap. 11, jud. Constanta, in calitate de debitori.
Potrivit art. 838 alin. 4 Cod Procedura Civila, publicatii de vanzare in extras au fost facute in cotidianul national ROMANIA LIBERA. De asemenea, in conditiile art. 35 alin 2 din Legea 188/2000, republicata, publicitatea vanzarii imobiliare s-a facut si prin intermediul Registrului electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite tinut de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare, in caz contrar, vor suporta sanctiunile prevazute de lege.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit sa se prezinte la data, locul si ora stabilita pentru vanzare, avand asupra lor cartea de identitate si pana la aceasta data sa prezinte oferte de cumparare.
Potrivit dispozitiilor art. 838 alin. 1, lit 1, Cod Procedura civila, ofertantii trebuie sa consemneze in contul de indisponibilizări nr. RO02BREL0002000572070101 deschis la LIBRA INTERNET BANK Constanţa pe seama si la dispozitia Biroului Executorului Judecatoresc Oana Silviu, RO 21982943, cel tarziu pana la termenul de vanzare, o garantie de participare de cel putin 10 % din pretul de pornire a licitatiei imobilului.
In conformitate cu dispozitiile art. 843 alin. 2, Cod Procedura Civila, creditorii urmaritori, intervenientii, coproprietarii pe cote parti si titularii unui drept de preemtiune nu au obligatia de a depune garantia de participare.
Prezenta publicatie de vanzare a fost intocmita in conformitate cu dispozitiile art 838 Cod Procedura Civila si afisata la sediul Biroului Executorului Judecatoresc, al Primariei Constanta, la locul unde se afla imobilul si la Judecatoria Constanta, incheindu-se in acest sens procese- verbale ce sunt depuse la dosarul executional.
Publicatia de vanzare a fost afisata astazi, 27.06.2018, continand un numar de 1 ( una ) pagini.
 


Detalii despre imobil

Adresa:

Str. Pescarilor, nr. 72, bl. FZ17, sc. A, et. 3, ap. 11, Constanta, jud. Constanta

Evaluare:

467.122,68 Lei


Detalii despre licitație        

Data licitației:

20 iulie 2018, ora 11:00

Executor:

B.E.J. Oana Silviu, str. Traian, nr. 28, bl. C3, sc. C, ap. 32, Constanta, jud. Constanta Tel/fax 0241.550.188, tel 0341.802.387, mobil 0723.607.154 www.executor.judecatoresc.ro oanasilviu@gmail.com

www.executor.judecatoresc.ro oanasilviu@gmail.com" >B.E.J. Oana Silviu, str. Traian, nr. 28, bl. C3, sc. C, ap. 32, Constanta, jud. Constanta Tel/fax 0241.550.188, tel 0341.802.387, mobil 0723.607.154 www.executor.judecatoresc.ro oanasilviu@gmail.com

Publicație:

DESCARCĂ  

- 157 vizualizari