Preț pornire: 123.525,00 Lei (aprox. 25.574,00 €) -25%


Descriere imobil:

Apartament 3 camere si dependinte, in suprafata utila de 79,28 mp, etaj 1.

 
 
 
Dosar executare silita nr. 1798/2015
AFISATA LA DATA DE 15.05.2018
Publicatie de vanzare imobiliara
Subsemnatul Tufeanu Vasile Bogdan executor judecatoresc in cadrul B.E.J.A. Dominte si Asociatii, cu sediul in Iasi, str. Grigore Ureche, nr.1-3, bl.Walter Maracineanu, demisol, judetul Iasi, in conformitate cu dispozitiile 838 alin. 1 C.proc.civ., aducem la cunostinta generala ca, in data de 19.06.2018, orele 12:00, va avea loc la sediul B.E.J.A. Dominte si Asociatii din Iasi, str. Grigore Ureche, nr.1-3, bl.Walter Maracineanu, demisol, judetul Iasi, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Husi – 735100, Str. Aleea Scolii, nr. 14, bl. 27, sc. C, et. 1, ap. 4, Judetul Vaslui, compus din amartament 3 camere cu s.c. 98,28 mp si s.u. 79,28 mp + suprafata de 17 mp teren cota indiviza pe care se afla construit blocul, in proprietate, inscris in C.F. nr. 70164-C1-U15 – Husi, nr. cadastral 60/3;1;4, imobil evaluat la pretul de 164.700,00 lei, proprietatea Axinte Beatrice pentru recuperarea creantei din titlul executoriu reprezentat de Contract de Credit nr. 115/14.04.2008, modificat si completat prin Actul Aditional nr. 1/22.04.2009, Contract de Garantie Reala Imobiliara nr. 20/14.04.2008, Contract de Ipoteca nr. 75/14.04.2008, accesoriu la Contractul de Credit nr. 115/14.04.2008, autentificat sub nr. 890/17.04.2008, la BNP Macovei Radu Ticu, investite cu formula executorie prin Incheierea din data de 13.07.2015, pronuntata in dosarul nr. 1323/244/2015 al Judecatoriei Vaslui, datorat creditoarei CEC BANK S.A. prin Agentia CEC Bank Husi, cu sediul in Husi – 735100, Str. General Teleman, nr. 19, bl. 5, sc. A, et. parter, Judetul Vaslui, de catre debitorii GEKOAL S.R.L., cu sediul in Husi – 735100, Str. Scolii, nr. 14, bl. 27, sc. C, et. 1, ap. 4, Judetul Vaslui si AXINTE Beatrice, cu domiciliul in Husi – 735100, Str. Scolii, nr. 14, bl. 27, sc. C, et. 1, ap. 4, Judetul Vaslui, la care se adauga cheltuielile de executare.
Pretul de la care porneste licitatia este de 123.525,00 Lei, reprezentand 75% din pretul de evaluare a imobilului.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit silit sa se prezinte la data, locul si ora stabilita pentru vanzare, avand asupra lor cartea de identitate si pana la aceasta data sa prezinte oferta de cumparare.
Potrivit dispozitiilor art. 845 alin. 8 C. proc. Civ., la acest termen daca nu se obtine pretul de incepere a licitatiei si exista cel putin 2 licitatori, bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit, dar nu mai putin de 30% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de la care incepe licitatia.
Potrivit dispozitiilor art. 838 alin.1 C.proc.civ., ofertantii trebuie sa consemneze la dispozitia executorului judecatoresc, in contul RO83 BREL 0002 0006 8782 0101 deschis la LIBRA BANK suc. Iasi sau, la oricare alta unitate bancara cel mai tarziu pana la termenul de vanzare, o garantie de participare de cel putin 10% din pretul de pornire a licitatiei.
 


Detalii despre imobil

Adresa:

Aleea Scolii, nr. 14, bl. 27, sc. C, et. 1, ap. 4, Husi, jud. Vaslui

Evaluare:

164.700,00 Lei


Detalii despre licitație        

Data licitației:

19 iunie 2018, ora 12:00

Executor:

B.E.J.A. Dominte si Asociatii, str. Anastasie Panu, nr. 27, bl. Moldova 1, mezanin, Iasi, jud. Iasi Tel/fax 0232.263.699 bej.tufeanu@yahoo.com

B.E.J.A. Dominte si Asociatii, str. Anastasie Panu, nr. 27, bl. Moldova 1, mezanin, Iasi, jud. Iasi Tel/fax 0232.263.699 bej.tufeanu@yahoo.com

Publicație:

DESCARCĂ  

Detalii:

Dacă nu se obține prețul de începere al licitației și există cel puțin doi licitatori, la acest termen bunul va fi vândut la cel mai mare preț oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații.
Vânzarea se va putea face chiar dacă există o singură persoană care oferă prețul de la care începe licitația.

- 299 vizualizari