Preț pornire: 77.613,00 Lei (aprox. 15.807,00 €)


Descriere imobil:

Apartament 3 camere, compus din 2 holuri, grup sanitar, 2 dormitoare, camera de zi, bucatarie, 2 debarale, baie, in suprafata utila de 76,70 mp, etaj 2.

 
DOSAR NR.324/EX/2012
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE emisă azi 25.07.2018, ora 09,40
Având în vedere somaţia imobiliara emisa în 13.08.2012 şi ţinând cont că debitorul ISTOVAN CORNEL si ISTOVAN DANIELA CARMEN, ambii cu dom/sediul în loc. Sebes, Str. Mihai Kogalniceanu, nr.122, ap.11, jud. Alba nu au achitat în termenul prevăzut în aceasta suma datorată creditoarei CREDIT EUROPE IPOTECAR SA, prin mandatar SC COLECTARE RECUPERARE CREANTE CRC SRL,cu dom/sediul în Bucuresti, B-dul Timisoara, nr. 26 Z, cladirea ANCHOR, et.12, corp B, sector 6 conform titlului executoriu, respectiv contractului de credit nr. 100822/04.10.2007, constat următoarele:
Noi, CHERŞA SEBASTIAN, executor judecătoresc, public spre cunoştinţă generală că în ziua de 07.09.2018, orele 10:35, la adresa din Alba Iulia, str. Calarasi, nr.19, jud. Alba, se vinde la licitaţie bunul imobil asupra căruia s-a notat somaţia de plată conform încheierilor emise de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, imobil situat in Cugir, str. Tineretului, nr. 2, bl. Nefamilisti nr. 8, jud. Alba, respectiv apartament nr. 19, situat la etajul II, compus din 2 holuri, grup sanitar, 2 dormitoare, camera de zi, bucatarie, 2 debarale, baie in suprafata utila de 76.70 mp, precum si cota parte indivize de 5.29% aferenta spatiilor comune ale imobilului bloc, impreuna cu dreptul de folosinta asupra terenului aferent locuintei avand nr. Top. 4384/2/XIX înscris în CF 70032-C1-U14 Cugir.
Pretul de evaluare este de 23000 euro, respectiv 103484 lei, iar preţul de pornire al licitaţiei este de 17250 euro, respectiv 77613 lei, scazut cu 25% din pretul de evaluare.
Persoanele care doresc sa participe la licitaţie sunt invitate sa se prezinte la termenul si locul fixat pentru vânzare.
Persoanele care doresc sa participe la licitaţie sunt invitate sa depuna oferta de cumparare cu 1 zi inainte de data licitatiei, precizandu- se imobilul pentru care se doreste cumparare si suma oferita, numarul de dosar executional si numele debitorului. Aceasta oferta este foarte importanta pentru a se putea verifica din timp indeplinirea conditiilor legale pentru tinerea licitatiei si evitarea amanarii acesteia la o data ulterioara. Ofertele pot fi depuse la sediul biroului sau trimise pe fax si mail.
Facem precizarea ca puteti obtine informatii amanuntite despre acest imobil, ca si despre celalalte imobile scoase la vanzare de catre noi, pe site-ul biroului nostru la adresa www.bejcs.ro.
Daca nu se ofera pretul de incepere a licitatiei si exista cel putin doi licitatori, bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit, dar nu mai putin de 30% din pretul de evaluare. De asemenea, vanzarea se va face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de incepere a licitatiei.
Poate participa la licitaţie orice persoană care cel mai târziu până la începerea vânzării la licitaţie publică a consemnat la BRD ALBA IULIA, in contul RO70BRDE010SV17005830100, la dispoziţia executorului judecătoresc, o cauţiune de cel puţin 10 % din preţul de începere al licitaţiei pentru bunul pe care intenţionează sa-l cumpere. În cazul adjudecării cauţiunea se include in preţ, iar pentru cei ce se retrag sau nu adjudeca se restituie.
Prezenta publicaţiei este afişată, azi, data de mai sus, conform art. 504 C.p.c, la sediul biroului, la locul unde se află imobilul şi la instanţa şi primăria de la sediul imobilului.
Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor să-l anunţe executorului judecătoresc înainte de data stabilită pentru vânzare, sub sancţiunea de a nu mai fi ţinuţi în seamă după acea dată.
 


Detalii despre imobil

Adresa:

Str. Tineretului, nr. 2, bl. Nefamilisti nr. 8, et. 2, ap. 19, Cugir, jud. Alba

Evaluare:

103.484 ,00 Lei


Detalii despre licitație        

Data licitației:

07 septembrie 2018, ora 10:35

Executor:

B.E.J. Chersa Sebastian, str. Calarasi, nr. 19, Alba Iulia, jud. Alba Tel 0358.111.016, fax 0258.810.708, mobil 0722.331.678 bej_cs@yahoo.com

B.E.J. Chersa Sebastian, str. Calarasi, nr. 19, Alba Iulia, jud. Alba Tel 0358.111.016, fax 0258.810.708, mobil 0722.331.678 bej_cs@yahoo.com

Publicație:

DESCARCĂ  

- 735 vizualizari