Preț pornire: 331.000,00 Lei (aprox. 68.530,00 €)


Descriere imobil:

Apartament 3 camere si dependinte (bucatarie, camara, debara, sas, wc, hol, baie, vestibul), in suprafata utila de 66,30 mp + balcon 3,29 mp, etaj 10.

 
 
Dosar de executare nr. 726/2018
PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA NR. 1 Emisa azi 08.05.2018
Subsemnatul MIHAI CRISTIAN, executor judecatoresc, in baza incheierii de incuviintare a executarii silite din data de 30.03.2018 pronuntata de Judecatoria SECTOR 2 BUCURESTI si a titlului executoriu Contract de credit de consum garantat cu ipoteca imobiliara nr.B1/3729 din data de 04.08.2016, modificat si completat prin Actul Aditional nr.1/11.01.2017, Actul aditional nr.2/30.06.2017 si Contract de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 2972 din data de 04.08.2016, la Societatea Profesionala Notariala BNP “Laura Badiu si Lidia Dragan”, de Notar Public Melente Adrian., si incheierea de cheltuieli de executare din 05.04.2018, prin care se dispune obligarea debitorilor VOICU Dumitru, si VOICU Verginia, ambii cu domiciliul in Bucuresti – 021681, Aleea Magura Vulturului nr. 7, bl. 434, sc. A, et. 10, ap. 42, Sector 2, la plata creantei din titlul executoriu si a cheltuielilor de executare silita in favoarea creditoarei EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A., cu sediul in Constanta – 900396, B-dul Alexandru Lapusneanu nr. 82, bl. LE31, parter, Judetul Constanta si cu sediul in Bucuresti, Str. Aristide Pascal nr. 29- 31, Sector 3, prin prezenta dispunem si
ADUCEM LA CUNOSTINTA GENERALA CA:
In data 14.06.2018 ora 09:30 va avea loc la sediul B.E.J. MIHAI CRISTIAN – executor judecatoresc Mihai Cristian, din Bucuresti, bd. Dimitrie Cantemir nr. 15 bl. 9, sc. C, parter, ap. 77, sector 4, vânzarea la licitaţie publica a imobilului situat in Bucuresti – 021681, Aleea Magura Vulturului nr. 7, bl. 434, sc. A, et. 10, ap. 42, Sector 2, imobil inscris in C.F. nr. 227449-C1-U38, localitatea Bucuresti, nr. cadastral 227449-C1-U38, compus din 3 camere si dependinte (bucatarie, camara, debara, sas, wc, hol, baie, vestibul) in suprafata utila de 66.30 m.p. si balcon in suprafata de 3.29 m.p. in suprafata totala de 69.59 m.p., impreuna cu cota indiviza de 1.37% din partile si dependintele comune ale imobilului, care prin natura si destinatia lor sunt in folosinta comuna, perpetua si fortata a tuturor coproprietarilor, precum si impreuna cu dreptul de folosinta asupra terenului in suprafata de 11.15 m.p., proprietatea VOICU DUMITRU si VOICU VERGINIA.
Pretul la care a fost evaluat imobilul este de 331.000,00 Lei si a fost stabilit de expert Ing.Dipl. Valentin- Silviu Caragea, expert tehnic judiciar si evaluator posesor al legitimatiei 11208, cu sediul in Bucuresti, Bd. Marasesti, nr 2B, bl C, sc 4, ap 33, sector 4.
Pretul de pornire/incepere a licitatiei este de 331.000,00 Lei. Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitatie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari RO12BREL0002000636860101, deschis la Libra Internet Bank S.A., apartinând B.E.J. MIHAI CRISTIAN, avand C.I.F. – RO 30039371, pana la termenul stabilit pentru vanzare, o garantie de participare reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei, iar dovada consemnarii in original, impreuna cu oferta de cumparare vor fi depuse la executorul judecatoresc cu 1 z i (lucratoare) inainte de termenul de licitatie, conform dispozitiilor art. 839 alin. (1) lit. k) si l) si art. 844 alin. (1) C.proc.civ.
Toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului, sunt somati sa il anunţe executorului judecatoresc, inainte de data stabilita pentru vanzarea imobilului, sub sanctiunea de a nu li se mai lua in considerare, conform dispozitiilor art. 839 alin. (1) lit. j) C.proc.civ.
Prezenta publicatie s-a intocmit in conformitate cu dispoziţiile art. 839 alin. (1)-(3) C.proc.civ. in 10 (zece) exemplare, fiind afisata astazi 08.05.2018 la locul desfasurarii licitatiei, urmand ca la o data ulterioara sa se afiseze pe www.registru.uniuneaexecutorilor.ro , www.proexecutare.ro,si sa se comunice potrivit art. 840 alin. (1) C.proc.civ.
 


Detalii despre imobil

Adresa:

Aleea Magura Vulturului, nr. 7, bl. 434, sc. A, et. 10, ap. 42, sector 2, Bucuresti

Evaluare:

331.000,00 Lei


Detalii despre licitație        

Data licitației:

14 iunie 2018, ora 09:30

Executor:

B.E.J. Mihai Cristian, b-dul Dimitrie Cantemir, nr. 15, bl. 9, sc. C, parter, ap. 77, sector 4, Bucuresti Tel 021.335.81.49, fax 021.891.91.32, mobil 0724.064.585 www.proexecutare.ro office@executorjudecatoresc-mihaicristian.ro

www.proexecutare.ro office@executorjudecatoresc-mihaicristian.ro" >B.E.J. Mihai Cristian, b-dul Dimitrie Cantemir, nr. 15, bl. 9, sc. C, parter, ap. 77, sector 4, Bucuresti Tel 021.335.81.49, fax 021.891.91.32, mobil 0724.064.585 www.proexecutare.ro office@executorjudecatoresc-mihaicristian.ro

Publicație:

DESCARCĂ  

- 26 vizualizari