Preț pornire: 143.250,00 Lei (aprox. 29.658,00 €) -25%


Descriere imobil:

Apartament 3 camere si dependinte, in suprafata de 63,73 mp.

 
 
 
Dosar de executare nr. 138/2015
PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA NR. 8
Noi, executor judecatoresc Cocos Constantin-Stefan, asociat B.E.J.A. Hojda Sorin-Ovidiu si Cocos Constantin-Stefan, cu sediul in municipiul Suceava, str. Mihai Eminescu nr. 10, bl. SD, sc. A, et. 4, cam. 20, judetul Suceava,
avand in vedere cererea de executare silita formulata de creditoarea S.C. CEC BANK S.A. – SUCURSALA SUCEAVA, CIF: 5758902, J33/150/1997, cu sediul in Suceava – 720228, Str. Universitatii nr. 52, Judetul Suceava, impotriva debitoarei ANDREI Mariana, cu domiciliul in Vatra Dornei – 725700, Str. Malinilor nr. 1, Judetul Suceava, in temeiul titlurilor executorii constand in contract de credit nr. 406/10.09.2007 modificat si completat prin actele aditionale ulterioare, contract de garantie reala imobiliara nr. 1048 din data de 02.02.2010, autentificat sub nr. 166/02.02.2010 de catre BNP Niculina Vasilut, contract de garantie reala imobiliara nr. 1256 din data de 29.08.2012, autentificat sub nr. 1650/29.08.2012 si incheiere rectificare nr. 4/13.05.2014, contract de garantie reala imobiliara nr. 1404 din data de 29.08.2013, autentificat sub nr. 1791/29.08.2013,
prin prezenta publicatie de vanzare, aducem la cunostinta generala ca la data de 04.06.2018, ora 10 :30, la sediul B.E.J.A. Hojda Sorin-Ovidiu si Cocos Constantin-Stefan – municipiul Suceava, str. M.Eminescu nr. 10, bl. SD, sc. A, et. 4, cam. 20, judetul Suceava – va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului constand in: parcela de teren in suprafata de 1.824 mp, dispusa astfel: parcela de teren curti constructii in suprafata de 260 mp, avand nr. cadastral 1863/1, pe care este edificata constructia C1 – casa, cu nr. cadastral 1863/1-C1 si parcela de teren faneata in suprafata de 1.564 mp, avand nr. cadastral 2346/5, inscrise in CF. nr. 31919 Vatra Dornei (nr. CF vechi 3965), situat in Vatra Dornei, jud. Suceava, proprietate Andrei Mariana;
pret de evaluare imobil 328.900,00 lei; pret de pornire a licitatiei 246.675,00 lei.
Daca nu se obtine pretul de incepere a licitatiei si exista cel putin doi licitatori, bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit, dar nu mai putin de 30% din pretul de evaluare; vanzarea se va face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de pornire a licitatiei.
Toti cei care pretind un drept asupra imobilului scos la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor executorului judecatoresc inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege.
Persoanele care doresc sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la data si locul tinerii licitatiei si sa depuna oferte de cumparare. ofertantii sunt obligati sa consemneze, pana la termenul de vanzare, o cautiune reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei, anexand recipisa la oferta prezentata (cont de consemnare deschis la LIBRA INTERNET BANK, IBAN RO42BREL0002001074700101, beneficiar B.E.J.A. Hojda Sorin-Ovidiu si Cocos Constantin-Stefan, CIF 33208785).
Afisata astazi 27.04.2018, potrivit dispozitiilor art. 838 cod procedura civila.
 


Detalii despre imobil

Adresa:

Calea Primaverii, nr. 5, bl. 17, sc. A, ap. 11, Radauti, jud. Suceava

Evaluare:

191.000,00 Lei


Detalii despre licitație        

Data licitației:

04 iunie 2018, ora 10:00

Executor:

B.E.J.A. Hojda Sorin Ovidiu si Cocos Constantin Stefan, str. Mihai Eminescu, nr. 10, bl. SD, sc. A, et. 4, cam. 20, Suceava, jud. Suceava Tel/fax 0330.803.745 sorin.hojda@bejhojda.ro, cocosstefan@yahoo.com

B.E.J.A. Hojda Sorin Ovidiu si Cocos Constantin Stefan, str. Mihai Eminescu, nr. 10, bl. SD, sc. A, et. 4, cam. 20, Suceava, jud. Suceava Tel/fax 0330.803.745 sorin.hojda@bejhojda.ro, cocosstefan@yahoo.com

Publicație:

DESCARCĂ  

- 70 vizualizari