Preț pornire: 134.000,00 Lei (aprox. 27.291,00 €)


Descriere imobil:

Apartament 2 camere si dependinte, in suprafata utila de 51,09 mp + balcon 7,65 mp, etaj 8.

 
 
PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA Nr.1 Astazi: ziua 30 luna IULIE anul 2018
Subsemnatul Cotac Danut Carmen, executor judecatoresc in circumscriptia Curtii de Apel Galati, cu sediul in Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 43 bl.E9 sc.1 ap.4, judetul Galati,
In conformitate cu dispozitiile art. 839 alin.1 Cod procedura civila, aducem la cunostinta generala ca, in data de 30.08.2018 ora 1100, va avea loc la sediul B.E.J. Coţac Dănuţ Carmen, menţionat mai sus, vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Galati, Micro 19, str.Brailei nr.193 bl.I1 sc.1 et.8 ap.35, judetul Galati, inscris in CF nr.100171- C1-U6 UAT Galati si nr. cadastral 1590/1-8-35, compus din apartament cu doua camere si dependinte, în S = 51,09 mp, SU = 51 mp, cote parti comune 1,61, la pretul de 134.000,00 lei conform raportului de evaluare întocmit de ing.MUJA DORU.
Imobilul este grevat de: ✓ Drept de ipoteca in baza contractului de ipoteca autentificat sub nr.2231/2008 pentru valoare de 57.000,00 EURO si celelalte obligatii de plata aferente creditului, si se noteaza interdictii de instrainare, grevare, construire, demolare, dezmembrare, alipire, restructurare, inchiriere, in favoarea RBS BANK (ROMANIA) SA; incheiere nr.42711/09.10.2008;
✓ Cesiune de creanta, in baza actului notarial autentificat sub nr.3896/29.08.2013 emis de BNP Radulescu Andreea Dana, de la RBS BANK (ROMANIA) SA la APS FUND ALPHA; incheiere nr.58774/05.09.2013;
✓ Cesiune de creanta, in baza actului notarial autentificat sub nr.4832/17.10.2013 emis de BNP Radulescu Andreea Dana, de la APS FUND ALPHA la DDM INVEST XX AG; incheiere nr.82470/11.12.2013;
✓ Somatie de plata in dos.nr.3314/2015 din 29.10.2015 emisa de BEJ PLACINTA ADINA MARIA, in favoarea DDM INVEST XX AG pentru suma de 268.936,88 lei; incheiere nr.94488/16.11.2015;
✓ Somatie de plata in dos.nr.326/2016 din 23.11.2017 emisa de BEJ CRETU CIPRIAN CORNELIU, in favoarea INVEST CAPITAL MALTA prin KRUK ROMANIA SRL, pentru suma de 3.799,84 lei; incheiere nr.95914/14.12.2017;
✓ Somatie de plata in dos.nr.1020/CDC/2017 din 14.12.2017 emisa de BEJ Cotac Danut Carmen, in favoarea ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.481, pentru suma de 31.521,78 lei; incheiere nr. 100768/14.12.2017, conform extrasului de carte funciara emis de BCPI Galati.
Prezenta publicatie de vanzare a fost intocmita in conformitate cu dispozitiile art.839 Cod procedura civila, si afisata la sediul B.E.J. Cotac Danut Carmen, şi comunicată prin curier spre afişare la sediul Primăriei Municipiului Galaţi; Judecătoriei Galaţi şi la locul unde se afla imobilul.
De asemenea, in conditiile art.35 alin.2 din Legea nr.188/2000, republicata, publicitarea vanzarii imobiliare s-a facut si prin intermediul Registrului electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite tinut de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, fiind indeplinite si conditiile art.839 alin.4 Cod procedura civila.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit silit sa se prezinte la data, locul si ora stabilita pentru vanzare, avand asupra lor cartea de identitate si pana la aceasta data sa prezinte oferte de cumparare.
Potrivit dispozitiilor art.839 alin.1 lit.1) şi art. 844 alin.1 Cod procedura civila, participantii la licitatie trebuie sa consemneze pe recipisa bancara cel mai tarziu pana la inceperea licitatiei, sau prin virament (cu 2 zile inainte de licitatie) in contul nr. RO35 BREL 0002 0013 1788 0100 deschis la LIBRA INTERNET BANK S.A. Sucursala Galaţi, pe seama şi la dispoziţia BEJ Coţac Dănuţ Carmen, CIF RO21596470, cu sediul în Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr.43 bl.E9 sc.1 ap.4, judeţul Galaţi, o garanţie de participare de cel puţin 10% din preţul de pornire a licitaţiei imobilului, în sumă de 13.400,00 lei.
In conformitate cu dispozitiile art. 844 alin.2 Cod procedura civila, creditorii urmaritori, intervenientii, coproprietarii pe cote parti si titularii unui drept de preemtiune nu au obligatia de a depune garantia de participare.
Exemplar pentru afisare pe site-ul www.registruexecutari.ro.
 


Detalii despre imobil

Adresa:

Str. Brailei, nr. 193, bl. I1, sc. 1, et. 8, ap. 35, Galati, jud. Galati

Evaluare:

134.000,00 Lei


Detalii despre licitație        

Data licitației:

30 august 2018, ora 11:00

Executor:

B.E.J. Cotac Danut Carmen, str. Regiment 11 Siret, nr. 43, bl. E9, sc. 1, ap. 4, Galati, jud. Galati Tel/fax 0236.324.635 bejcotacdanut@yahoo.com

B.E.J. Cotac Danut Carmen, str. Regiment 11 Siret, nr. 43, bl. E9, sc. 1, ap. 4, Galati, jud. Galati Tel/fax 0236.324.635 bejcotacdanut@yahoo.com

Publicație:

DESCARCĂ  

- 289 vizualizari