Preț pornire: 269.677,00 Lei (aprox. 54.924,00 €)


Descriere imobil:

Apartament 2 camere si dependinte, in suprafata utila de 50,18 mp, etaj 4, zona Rahova.


Detalii despre imobil

Adresa:

Str. Malcoci, nr. 24, bl. 39, sc. A, et. 4, ap. 14, sector 5, Bucuresti

Evaluare:

269.677,00 Lei


Detalii despre licitație        

Data licitației:

07 decembrie 2021, ora 10:00

Executor:

www.bejpopescu.ro executormarianpopescu@yahoo.com" >B.E.J.A. Popescu Marian si Popescu Adina Vali, b-dul Unirii, nr. 35, bl. A3, sc. 2, et. 1, ap. 26, sector 3, Bucuresti Tel/fax 021.796.07.75, mobil 0722.399.895, 0729.393.779 www.bejpopescu.ro executormarianpopescu@yahoo.com

Publicație:

DESCARCĂ  

- 139 vizualizari