Preț pornire: 253.000,00 Lei (aprox. 52.380,00 €)


Descriere imobil:

Apartament 2 camere si dependinte (vestibul, bucatarie, camara, debara, baie, debara, sas, logie), in suprafata utila de 47,51 mp, etaj 5.

 
 
Dosar de executare nr. 87/2018
PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA NR. 1 Emisa azi 23.04.2018
Subsemnatul MIHAI CRISTIAN, executor judecatoresc, in baza incheierii de incuviintare a executarii silite din data de 23.02.2018 pronuntata de Judecatoria SECTOR 4 BUCURESTI si a titlului executoriu Contract de credit de consum garantat cu ipoteca imobiliara nr.B1/3237 din data de 05.02.2016, modificat si completat prin Actul Aditional nr.1/02.12.2016, Actul Aditional nr.2/23.01.2017, Actul Aditional nr.3/27.04.2017 si Contract de ipoteca imobiliara autentificat sub nr.161 din data de 05.02.2016 la Societatea Profesionala Notariala BNP “Rotarescu si Stefanescu “, de notar public Stefanescu Alina-Rozalia, si incheierea de cheltuieli de executare din 05.03.2018, prin care se dispune obligarea debitorii SIMION Cristina Angelica, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Parincea nr. 2, bl. 5, sc. 2, et. 5, ap. 85, Sector 4 si SIMION Gabriel – Adrian, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Parincea nr. 2, bl. 5, sc. 2, et. 5, ap. 85, Sector 4, la plata creantei din titlul executoriu si a cheltuielilor de executare silita in favoarea creditoarei EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A., cu sediul in Constanta – 900396, B-dul Alexandru Lapusneanu nr. 82, bl. LE31, parter, Judetul Constanta si cu sediul in Bucuresti, Str. Aristide Pascal nr. 29-31, Sector 3, prin prezenta dispunem si
ADUCEM LA CUNOSTINTA GENERALA CA:
In data 23.05.2018 ora 11:30 va avea loc la sediul B.E.J. MIHAI CRISTIAN – executor judecatoresc Mihai Cristian, din Bucuresti, bd. Dimitrie Cantemir nr. 15 bl. 9, sc. C, parter, ap. 77, sector 4, vânzarea la licitaţie publica a imobilului situat in Bucuresti, Str. Parincia (Parincea conform INEP din data de 30.01.2018) nr. 2, bl. 5, sc. 2, et. 5, ap. 85, Sector 4, imobil inscris in C.F. nr. 217575-C1-U39, localitatea Bucuresti, nr. cadastral 217575-C1-U39, compus din camere de locuit in suprafata de 17.38 m.p. si dependinte (vestibul, bucatarie, camara, debara, baie, debara, sas, logie) in suprafata utila de 47.51 m.p. totalizand o suprafata de 50.79 m.p., impreuna cu dreptul de folosinta asupra terenului aferent imobilului in cota parte de 9.41 m.p. si cu cota parte de 0.721% din partile comune ale imobilului bloc, avand CF nr. 217575-C1-U39 si nr. cadastral 217575-C1- U39., proprietatea SIMION CRISTINA ANGELICA.
Pretul la care a fost evaluat imobilul este de 253.000,00 LEI si a fost stabilit de expert Ing.Dipl. Valentin-Silviu Caragea, expert tehnic judiciar si evaluator posesor al legitimatiei 11208, cu sediul in Bucuresti, Bd. Marasesti, nr 2B, bl C, sc 4, ap 33, sector 4.
Pretul de pornire/incepere a licitatiei este de 253.000,00 Lei. Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitatie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari RO12BREL0002000636860101, deschis la Libra Internet Bank S.A., apartinând B.E.J. MIHAI CRISTIAN, avand C.I.F. – RO 30039371, pana la termenul stabilit pentru vanzare, o garantie de participare reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei, iar dovada consemnarii in original, impreuna cu oferta de cumparare vor fi depuse la executorul judecatoresc cu 1 z i (lucratoare) inainte de termenul de licitatie, conform dispozitiilor art. 839 alin. (1) lit. k) si l) si art. 844 alin. (1) C.proc.civ.
Toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului, sunt somati sa il anunţe executorului judecatoresc, inainte de data stabilita pentru vanzarea imobilului, sub sanctiunea de a nu li se mai lua in considerare, conform dispozitiilor art. 839 alin. (1) lit. j) C.proc.civ.
Prezenta publicatie s-a intocmit in conformitate cu dispoziţiile art. 839 alin. (1)-(3) C.proc.civ. in 10 (zece) exemplare, fiind afisata astazi 23.04.2018 la locul desfasurarii licitatiei, urmand ca la o data ulterioara sa se afiseze pe www.registru.uniuneaexecutorilor.ro , www.proexecutare.ro,si sa se comunice potrivit art. 840 alin. (1) C.proc.civ.
 


Detalii despre imobil

Adresa:

Str. Parincea, nr. 2, bl. 5, sc. 2, et. 5, ap. 85, sector 4, Bucuresti

Evaluare:

253.000,00 Lei


Detalii despre licitație        

Data licitației:

23 mai 2018, ora 11:30

Executor:

B.E.J. Mihai Cristian, b-dul Dimitrie Cantemir, nr. 15, bl. 9, sc. C, parter, ap. 77, sector 4, Bucuresti Tel 021.335.81.49, fax 021.891.91.32, mobil 0724.064.585 www.proexecutare.ro office@executorjudecatoresc-mihaicristian.ro

www.proexecutare.ro office@executorjudecatoresc-mihaicristian.ro" >B.E.J. Mihai Cristian, b-dul Dimitrie Cantemir, nr. 15, bl. 9, sc. C, parter, ap. 77, sector 4, Bucuresti Tel 021.335.81.49, fax 021.891.91.32, mobil 0724.064.585 www.proexecutare.ro office@executorjudecatoresc-mihaicristian.ro

Publicație:

DESCARCĂ  

- 156 vizualizari