Preț pornire: 30.505,00 €


Descriere imobil:

Apartament 2 camere si dependinte, in suprafata utila de 35,74 mp, etaj 7, zona Berceni.


Detalii despre imobil

Adresa:

B-dul Alexandru Obregia, nr. 21, bl. M7, et. 7, ap. 59, sector 4, Bucuresti

Evaluare:

30.505,00 €


Detalii despre licitație        

Data licitației:

05 februarie 2020, ora 11:00

Executor:

B.E.J.A. Leanca si Magureanu, str. Nerva Traian, nr. 9, bl. M67, sc. A, et. 1, ap. 4, sector 3, Bucuresti Tel/fax 021.320.68.35, mobil 0729.715.342 bejamagureanu@gmail.com

B.E.J.A. Leanca si Magureanu, str. Nerva Traian, nr. 9, bl. M67, sc. A, et. 1, ap. 4, sector 3, Bucuresti Tel/fax 021.320.68.35, mobil 0729.715.342 bejamagureanu@gmail.com

Publicație:

DESCARCĂ  

- 67 vizualizari