Preț pornire: 46.350,00 Lei (aprox. 9.596,00 €) -25%


Descriere imobil:

Apartament 2 camere si dependinte, in suprafata de 34 mp, etaj 1.

 
 
 
DOSAR NR.927/EX/2012
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE emisă azi 03.05.2018, ora 09,45
Având în vedere incheierea de incuviintare pronuntata in dosarul nr. 3068/243/2012 al Judecatoriei HUNEDOARA si somaţia imobiliară emisă în 04.10.2012 şi ţinând cont că debitorii FARCAS VICTORIA, cu dom. in comuna Cerbal, sat Aranies, nr. 16, jud. Hunedoara si FARCAS ZAMFIR, cu dom. in comuna Cerbal, sat Aranies, nr. 16, jud. Hunedoara nu au achitat în termenul prevăzut în aceasta suma datorată creditoarei EOS CREDIT FUNDING BL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY prin B2 KAPITAL PORTOFOLIO MANAGEMENT SRL, CUI 35698810 conform contractului de credit nr. 1939F/22.08.2007, constat următoarele:
Noi, CHERŞA SEBASTIAN, executor judecătoresc, public spre cunoştinţă generală că în ziua de 06.06.2018, orele 10:05, la adresa din Alba- Iulia, str. Calarasi, nr. 19, jud. Alba, se vinde la licitaţie bunului imobil asupra căruia s-a notat somaţia de plată conform încheierii emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară HUNEDOARA, imobil situat în Hunedoara, str. Traian Vuia, nr.4, bl. Y2-1, sc.A, et.1, ap.12, jud. Hunedoara, imobil identificat ca fiind un apartament compus din 2 camere si dependinte cu suprafaţa de 34 mp, înscris în CF 60159-C1-U13 Hunedoara, cu nr. top 2064/99/12.
Pretul de evaluare este de 61800 lei, iar preţul de pornire al licitaţiei este de 46350 lei,scazut cu 25% din pretul de evaluare.
Persoanele care doresc sa participe la licitaţie sunt invitate sa se prezinte la termenul si locul fixat pentru vânzare.
Persoanele care doresc sa participe la licitaţie sunt invitate sa depuna oferta de cumparare cu 1 zi inainte de data licitatiei, precizandu- se imobilul pentru care se doreste cumparare si suma oferita, numarul de dosar executional si numele debitorului. Aceasta oferta este foarte importanta pentru a se putea verifica din timp indeplinirea conditiilor legale pentru tinerea licitatiei si evitarea amanarii acesteia la o data
ulterioara. Ofertele pot fi depuse la sediul biroului sau trimise pe fax si mail.
Facem precizarea ca puteti obtine informatii amanuntite despre acest imobil, ca si despre celalalte imobile scoase la vanzare de catre noi, pe site-ul biroului nostru la adresa www.bejcs.ro
Poate participa la licitaţie orice persoană care cel mai târziu până la începerea vânzării la licitaţie publică a consemnat in contul RO70BRDE010SV17005830100 deschis la BRD Alba Iulia, la dispoziţia executorului judecătoresc, o cauţiune de cel puţin 10 % din preţul de începere al licitaţiei pentru bunul pe care intenţionează sa-l cumpere. În cazul adjudecării cauţiunea se include in preţ, iar pentru cei ce se retrag sau nu adjudeca se restituie.
Prezenta publicaţiei este afişată, azi, data de mai sus, conform art. 504 C.p.c, la sediul biroului, la locul unde se află imobilul şi la instanţa şi primăria de la sediul imobilului.
Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor să-l anunţe executorului judecătoresc înainte de data stabilită pentru vânzare, sub sancţiunea de a nu mai fi ţinuţi în seamă după acea dată.
 


Detalii despre imobil

Adresa:

Str. Traian Vuia, nr. 4, bl. Y2-1, sc. A, et. 1, ap. 12, Hunedoara, jud. Hunedoara

Evaluare:

61.800,00 Lei


Detalii despre licitație        

Data licitației:

06 iunie 2018, ora 10:05

Executor:

B.E.J. Chersa Sebastian, str. Calarasi, nr. 19, Alba Iulia, jud. Alba Tel 0358.111.016, fax 0258.810.708, mobil 0722.331.678 bej_cs@yahoo.com

B.E.J. Chersa Sebastian, str. Calarasi, nr. 19, Alba Iulia, jud. Alba Tel 0358.111.016, fax 0258.810.708, mobil 0722.331.678 bej_cs@yahoo.com

Publicație:

DESCARCĂ  

- 28 vizualizari