Rezultate cautare dupa: sector 1

Casa P+M 119mp + teren intravilan 160mp, sector 1, Bucuresti

Teren în suprafaţă de 160 mp, (conform măsurătorilor cadastrale) având destinaţie intravilan, categoria de folosinţă curţi/construcţii, împreună cu construcţia având destinaţia casă de locuit, regim de înălţime P+M, compusă din 5 camere de locuit şi dependinţe (bucătărie, hol), cu o suprafaţă construită la sol de 119 mp şi o suprafaţă utilă de cca 181 mp, plus magazie 11,32 mp, rezultând o suprafaţă construită desfăşurată de circa 238 mp.

Observaţii: conform raportului de expertiză: La momentul inspecţiei s-a observat faptul că releveul construcţiei, avizat de către OCPI, nu mai coincide cu realitatea din teren, astfel, locuinţa suferind unele modificări constructive, prin amenajarea unei mansarde locuibile la partea superioară, în felul acesta modificându-se compartimentarea interioară şi suprafaţa construită a locuinţei.

 

Vila S+P+E+M + teren intravilan 206mp, sector 1, Bucuresti

Vila S+P+E+M compusa din parter: 52,70 mp, etaj 1 = 60,22 mp, mansarda =62,91 mp, subsol-garaj = 17,76 mp + teren intravilan in suprafata de 206 mp, zona Grivita.

Imobilul este situat central, in partea de Nord-Vest a Municipiului Bucuresti, in microzona Grivita-Grivita. Puncte de reper (linii pietionale): in partea de Nord, la circa 80 ml – Bd. Ion Mihalache, in partea de Est, la circa 350 ml – intersectia str. Turda cu Bd. Ion Mihalache – Bd. Maresal Averescu.
Destinatia generala a cladirilor din zona apropiata este una rezidentiala, dominata de case si apoi, de-a lungul bulevardului, de blocuri, de o calitate generala mixta, de la inferioara la superioara, precum si cu spatii de birouri, sau de prestari servicii, de-a lungul cailor principale de acces (Bd. Ion Mihalache). Accesul auto/pietonal se ralizeaza pe drumuri asfaltate de buna calitate. Transportul in comun este bine dezvoltat in aceasta zona cu autobuze, tramvaie; nu exista metrou in apropiere, distanta minima fiind de circa 1,5 km Sud, prin statia Grivita. Zona este deservita bine cu puncte comerciale si spatii social-urbane, acestea regasindu-se in special in zona Piata Domenii – Bd. Ion Mihalache.
Terenul are o suprafata de 195,933 mp (conform masuratorilor cadastrale) sau de 206,00 mp (conform actelor), cu o singura deschidere
ingusta de circa 7,91 – 8 ml, la drumul de acces (str. Carol Knappe). Din punct de vedere topographic, acesta este plan, avand o forma dreptunghiulara.
Terenul este amenajat cu spatiu verde (flori/gazon) si alei de circulatie. Zona de acces este pavata si amenajata cu o terasa). Locuinta are regim de inaltime SP+P+2E+POD amenajat.
Din inspectia efectuata, starea tehnica a imobilului subiect este estimata drept una foarte buna, cu intretinere, amplasarea fiind intr-un mediu normal.

Teren intravilan 356mp + anexa demolabila, sector 1, Bucuresti

Teren intravilan in suprafata de 356 mp + anexa fara aport valoric.

Observaţii conform raportului de evaluare:
1. Clădirile sunt reprezentate de anexe gospodîreşti cu o stare generală nesatisfăcătoare, fără pondere valorică, iar acestea nu sunt decât menţionate în extrasul de carte funciară nefiind efectiv intabulate (menţionate ca fără acte). Clădirea C2, menţionată în extrasul de carte funciară cu indicativul C2, nu mai exista pe teren la momentul inspecţiei, fiind demolată între timp;
2. Pe imobilul subiect traversează, pe toată lungimea, prin interiorul său, conducta de alimentare cu gaze ce duce la proprietatea vecină, fiind necesară o mutare a sa. Evaluarea este realizată în ipoteza lipsei oricăror costuri necesare imediat după achiziţie (mutarea de către vecin şi cu cost demolare/curăţare teren neglijabil).